Προσύμφωνο Egyptair με την Bombardier, για την αγορά 24 αεροσκαφών CS300

Προσύμφωνο με την εταιρεία BombardierCommercialAircraft υπέγραψε Egyptair για την αγορά 24 αεροσκαφών CS300. Η συμφωνία περιλαμβάνει 12 αεροσκάφη CS300 με δικαιώματα αγοράς για επιπλέον 12 αεροσκάφη.

Με βάση την τιμή καταλόγου του αεροσκάφους CS300, η σύμβαση εταιρικής παραγγελίας εκτιμάται σε περίπου 1,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Σε περίπτωση που η Egyptair ασκήσει τα δικαιώματα αγοράς για τα άλλα 12 αεροσκάφη CS300, η αξία της σύμβασης θα αυξηθεί σε περίπου 2,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

back to top

MORE TO READ