ΕΛΒΕ: Στις 22 Δεκεμβρίου η επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ

image

Η εταιρία «ΕΛΒΕ Α.Ε.» ανακοίνωσε την επιστροφή κεφαλαίου 0,25 € ανά μετοχή με ημερομηνία καταβολής 22/12/2017 (record date 18/12/2017) και ημερομηνία αποκοπής 15/12/2017, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στις 5 Σεπτεμβρίου. 

back to top

MORE TO READ